MAT 521  NÜMERİK ANALİZ I  -   Homework / Yazılı ve Matlab Ödevleri

(From Elementary Numerical Analysis by Atkinson and Han, 3rd edition)

 

1. Homework / Ödev 1        (Deadline / Ödevin teslim edileceği gün 24 Ocak 2022, Pazartesi)

 

Y: Yazılı çözümlenecek, M: Matlab ile çözümlenecek, Y-M: Hem yazılı hemde matlab ile  çözümlenecek.

 

Page/ Sayfa 9-11: problem 14 (Y-M)

Page/ Sayfa 19-23: problem 2 (Y), problem 6 (Y), problem 24 (Y)

Page/ Sayfa 30-31:  problem 11 (Y-M)

 

2. Homework / Ödev 2        (Deadline / Ödevin teslim edileceği gün 11 Şubat 2022, Cuma)

 

Page/ Sayfa 41-43: problem 7 (Y)

Page/ Sayfa 53-57: problem 5-(only part b / yalnızca b şıkkı)  (Y), 6-d  (Y), 9 (Y), 16 (Y-M), 19 (M)

Page/ Sayfa 62-63: problem 6 (Y) and 9 (Y)

 

3. Homework / Ödev 3        (Deadline / Ödevin teslim edileceği gün  18 Şubat 2022, Cuma)

 

Page/ Sayfa 77-79: problem 5 (1-e şıkkı) (M), 13 (Y)

Page/ Sayfa 88-89: problem 4  (Y-M), 11  (M)

Page/ Sayfa 96-97: problem 6 (M), Prove (3.28) in page 92

 

4. Homework / Ödev 4        (Deadline / Ödevin teslim edileceği gün  25 Şubat 2022, Cuma)

 

Page/ Sayfa 106-109: problem 5 (Y), 9 (Y), 11 (Y), 18 (Y)

Page/ Sayfa 115-116: problem  8 (Y-M) 

 

5. Homework / Ödev 5        (Deadline / Ödevin teslim edileceği gün  11 Mart 2022, Cuma)

 

Page/ Sayfa 132-137: problem 5 (M), 18 (Y), 26(M), 28 (Y)

Page/ Sayfa 143-146: problem 1-b (Y), 4-b (Y), 13 (Y), 14 (Y)

 

6. Homework / Ödev 6        (Deadline / Ödevin teslim edileceği gün  25 Mart 2022, Cuma)

 

Sayfa 169-171: problem 8 (Y)

Sayfa 177-178: problem  5 (Y-M)

Sayfa 185-187: problem  2 (Y), 3-a (Y-M)

Sayfa 200-201: problem 2-f (M), 3-f (M) , 8 (Y-M)

 

EXERCISE

 

Sayfa 215-218: problem  8 (Y), 19 (Y)

Sayfa 241-242: problem 4 (Y), 14 (M)

Sayfa 156-158: problem 1 (a,b and c) (M-Y), 12 (Y)